Zerbitzuak

Partaidetza sistemak

 • Partaidetzazko aurrekontuak eta inbertsioen planifikazioak
 • Zozketa bidezko herritar taldeen teknika
 • Espazio publikoen eraldaketa: hirigintza proiektuak, plazen eraberritzeak, ekipamendu azterketa eta antolaketa

Planak eta Proiektuak

 • Diagnostiko partehartzaileak
 • Sektorekako planak: gazteria, haur eta nerabeak, tokiko garapena (elikadura eta kontsumoa), aniztasuna eta elkarbizitza, euskara, 3.adina, kirola...
 • Legegintzaldirako partaidetza plana eta aholkularitza

Gatazken bitartekaritza

 • Gatazka egoeren bidelaguntza
 • Adostasun eta kontsentsu bidezko erabakiak

Ikerketa kuantitatiboak

 • Inkestak aurrez aurre, telefonoz eta online
 • Ikerketa longitudinalak: panel bidezko ikerketak
 • Zerbitzu estatistikoak
 • Sare sozialen analisia
 • Bigarren mailako datuen tratamendua eta bisualizazio grafikoa
 • Merkatu azterketak, eskari eta eskaintzaren ikerketak

Ikerketa kualitatiboak

 • Elkarrizketa egituratuak eta erdi-egituratuak
 • Eztabaida-taldeak
 • Behaketak
 • Transkribapen zerbitzuak

Formazioa eta aholkularitza

 • Herritarren partaidetzan formazioa, hausnarketa eta errealiteta zehatzetara aplikazioa
 • Kultura politikoa eta gobernantza ereduak (oinarri teorikoak, hausnarketak eta ikuspegi estrategikoen lanketa)
 • Ikerketetarako asistentzia teknikoa: diseinuan, landa lanean, ustiaketan edo interpretazioan